Yönetim Kurulumuz kendini şirketimizin çıkarlarına uygun davranma ve kurumsal değerin kalıcı , sürdürülebilir artışını sağlamaya adamıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu, kurumsal politika ilkelerinin uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun en önemli görevleri;şirketimizin kısa orta ve uzun vadeli stratejilerini  belirlemek, bütçeyi oluşturmak ve planlamak , şirketin iş akışını sağlamak üzere önem taşıyan personel atamalarını gerçekleştirmektir.

Gerek ülkemizde gerekse uluslararası kanunlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uymayı taahhüt eder buna bağlı olarak çalışanlarından ve iş ortaklarından da aynı hassasiyeti göstermelerini bekler.Bu politikamız özellikle önemli olan bazı temel noktaları açıklamaktadır.

Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlük ile hareket ederiz.:Schengen Pharma yolsuzluğu , haksız kazanç ve etik dışı bağlantılar içeren tüm  iş fırsatlarını reddeder.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda adil rekabeti destekleriz: Schengen Pharma, ürünlerine ve kurumsal kimliğine yakışan serbest ve açık piyasalara uygun davranış biçimini destekler. Şirketimiz ve iş ortaklarımız rekabeti korumak için düzenlenmiş yerel ve uluslararası kanunlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı taaahüt eder.

Geleceğe yönelik planlarımız ile sorumluluklarımızı dengeleriz:Schengen Pharma çalışanlarının iş ortaklarının müşterilerinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ürünlerini geliştirmek için çaba gösterir.

Tüm kayıtlarımızı gerçeğe uygun kaydeder bu hususta şeffaf politika izleriz: Schengen Pharma, Tüm operasyonlarını, mali değerlerini ve finansal göstergelerini şeffaf bir şekilde yansıtmak için, tüm faaliyetlerini ve finans işlemlerini doğru ve mevzuata uygun biçimde kayıt altına alır.

Tüm bireylere karşı saygılı ve adil olmayı benimseriz:Schengen Pharma;gerek çalışanları gerekse iş ortakları için kişilik haklarına saygılı olmayı ve adil davranmayı taahhüt eder.

Bireylerin fikirlerini önemser ve yenilikçi fikirleri teşvik eder , ödüllendiririz:Schengen Pharma bireylerin şirketimizin gelişimi ve itibarı için göstereceği çabalarını önemseyerek yenilikçi fikirleri desteklemeyi taahhüt eder.

Schengen Pharma’nın menfaatlerine en uygun şekilde hareket ederiz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız kendi kişisel çıkarlarını Schengen Pharma’nın çıkarlarından ayrı tutmalı ve bu hususta azami hassasiyet göstermelidir.

Bireysel verileri gizli tutmayı ve korumayı taahhüt ederiz: Schengen Pharma kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve güvence altına almak için düzenlenmiş tüm kanunlara sıkı sıkıya bağlıdır.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?